Perinteiset rakennusmateriaalit Suomessa

Nykyisin rakentaminen on melko samankaltaista maan etelä- ja pohjoisosissa, mutta ennen rakennustekniikka on riippunut pitkälti sijainnista. Henkilön varallisuus on aina ollut tärkeä tekijä taloa rakentaessa; ennen vanhaan rikkaat suosivat kiveä, puuta ja koristeellisia yksityiskohtia, kun taas rahvas käytti sitä, mitä oli saatavilla. Nykyisinkin rikkailla on mahdollisuus käyttää laadukkaampia materiaaleja ja enemmän arkkitehtonista vapautta kuin tavallisella palkansaajalla. Mikä muu on muuttunut aikojen saatossa?

Maata ei enää käytetä paljoa rakennusmateriaalina

Maa ja savi ovat aina olleet perinteisiä rakennusmateriaaleja lähes ympäri maailman. Myös kivi on yleinen, mutta sen työstö on hankalampaa kuin saven. Kiveä kuitenkin on käytetty usein myös saven kanssa yhdessä.

Suomessa vanhan talon ostaja saattaa yhä yllättyä löytäessään turvetta lattian eristeenä tai savella muuratun takan. Turve ja savi olivatkin tyypillisiä rakennusmateriaaleja etenkin paikoissa, joissa puuta ei ollut saatavilla paljoa. Saveen saatettiin sekoittaa olkea, hiekkaa, hevosen jouhia, lantaa, purua ja monia muita asioita, jotta se soveltuisi paremmin rakentamiseen ja kovettuisi tasaiseksi pinnaksi.

Savea on käytetty perinteisesti rappauksessa sekä seinien tekemisessä. Taloissa on useimmiten ollut puurakenne, joskin massiivisavitekniikkaa on myös käytetty jonkin verran Suomessa. Tällöin puista tukirakennetta ei välttämättä tarvita. Tekniikka kuitenkin vaatii, että taloa lämmitetään jatkuvasti talvella. Muita perinteisiä savi- ja maarakennustekniikoita ovat esimerkiksi kevytsavi ja pölkkysavi.

Puu pitää pintansa

Puu sen sijaan on säilyttänyt suosionsa vuosienkin jälkeen. Puun käyttöä on myös pyritty lisäämään etenkin suurissa, julkisissa rakennuksissa kuten kouluissa. Liimapuutekniikka mahdollistaa jopa suurien rakenteiden suunnittelun puusta. On kuitenkin kiistanalaista, pääsevätkö puun luontaiset edut, kuten hengittävyys ja kosteuden läpäisykyky, tuolloin oikeuksiinsa. Liima ei itsessään päästä vettä läpi.

Omakotitalorakentamisessa puu ei silti ole enää ykkösvalinta, paitsi ehkä verhoiluun. Mökeissä suositaan edelleen hirsimökkejä, joissa puupintaa on ja se saa myös näkyä. Hirsimökit ja perinnerakentaminen on kuitenkin usein vaikea sovittaa uusiin energiastandardeihin rakennusalalla, vaikka niistä on jo pitkä kokemus ja paljon hyötyjä sekä ympäristön että ihmisten kannalta. Puu on kuitenkin kehittynyt rakennusmateriaalina huimasti, ja nykyään sitä voi käyttää myös selluloosan muodossa eristyksessä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *